Współpraca

Przy realizacji swoich działań współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, agendami rządowymi i samorządem lokalnym. Uczestniczymy w konkursach programów realizujących różne projekty społeczne bliskie naszym zadaniom statutowym. Realizacja naszych działań nie byłaby możliwa bez współpracujących z nami wolontariuszy, którymi w wielu zadaniach są wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

Ważnym aspektem jest współpraca z lokalnymi mediami. To one propagują i upowszechniają w środowisku informacje o naszych działaniach, promując organizację i przybliżając ją społeczności, w której działamy.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy ludzi zainteresowanych pomaganiem innym. Liczy się wszystko: wspomaganie konkretnych działań, pomysły, wiedza. Wszystkim, którzy Towarzystwu w różnych jego przedsięwzięciach oddawali swój czas i umiejętności, współpracownikom, organizatorom, organizacjom, instytucjom, wolontariuszom, dorosłym i dzieciom dziękujemy!