Dokonania

W ciągu swojej działalności od 1997 roku przy wsparciu ośrodka wychowawczego w Antoniewie, gdzie Towarzystwo znalazło swoją siedzibę, rozwijamy naszą działalność. Stowarzyszenie Alia jest przede wszystkim organizacją działającą w środowisku lokalnym i korzystającą z lokalnych zasobów społecznych. Koncentruje się na rozwiązywaniu problemów dzieci, rodziny i grup zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Priorytetem naszych działań są potrzeby i problemy najbliższego środowiska.
Dlatego też większość podejmowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięć obejmowało dzieci i rodziny ze środowiska gminy i powiatu. Przy działaniach tych ściśle współpracowaliśmy z ośrodkami pomocy społecznej, działającymi w tych środowiskach, korzystając z ich wsparcia finansowego i pomocy w doborze beneficjentów naszych zadań.
Były to między innymi zorganizowane formy wypoczynku i rekreacji takie jak: kolonie letnie (2000 r., 2001 r., 2002 r., 2003 r.), obozy żeglarskie (1998 r.), półkolonie (2011 r.) oraz liczne imprezy integracyjne dla dzieci i osób niepełnosprawnych (festyny, spotkania, imprezy plenerowe, rajdy rowerowe, turnieje ruchu drogowego). Prowadziliśmy też placówki wsparcia dziennego świetlice środowiskowe na terenie powiatu wągrowieckiego przy współpracy z samorządem powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Różnego rodzaju wsparciem i pomocą przez okres dotychczasowej działalności objęliśmy setki dzieci z lokalnego środowiska.

Nie znaczy to jednak, że swoją działalność ograniczamy tylko do tego wąskiego grona odbiorców. W swoim dorobku stowarzyszenie ma dokonania obejmujące także szersze środowisko.
Przy współpracy samorządów lokalnych, szkół, policji, Centrum Edukacyjnego Profilaktyki Problemowej ETOH z Kalisza zorganizowaliśmy festyn “Bezpieczna szkoła” z udziałem dzieci ze szkół z siedmiu ośrodków miejskich i wiejskich (Damasławek, Mieścisko, Gołańcz, Wapno, Skoki, Wągrowiec i Antoniewo).
We współpracy z ROPS w Poznaniu uczestniczyliśmy w realizacji projektu “Najpierw Rodzina rozwijanie systemu wspierania rodzin” i programu DYNAMO, którego celem było aktywizowanie środowiska rodzinnego w społeczności zagrożonej upośledzeniem socjalnym i bezradnością społeczną.
Byliśmy też organizatorami Wielkopolskich Obchodów Dnia Dziecka w 2004 roku, z udziałem 400 dzieci z całej Wielkopolski.

W swoim dotychczasowym dorobku posiadamy m.in. wielokierunkową współpracę międzynarodową. Przy pewnych projektach współpracowaliśmy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak: Towarzystwo Repartir Formation z Francji (kolonie profilaktyczno-rehabilitacyjne w Jaworze koło Bielska Białej dla dzieci z terenu działania ośrodków pomocy społecznej ze Skoków i Katowic) czy Centrum Bethanie z Genk w Belgii oraz Kunterbunt z Niemiec. Podejmowaliśmy się zadań także we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, organizując między innymi konferencję dla pedagogów z Litwy, Ukrainy i Białorusi czy pobyt w Polsce dzieci pochodzenia polskiego z Białorusi (zimowisko w 2000 roku). Wspólnie z poznańskim Kuratorium Oświaty oraz placówkami opiekuńczo ? wychowawczymi z terenu Wielkopolski uczestniczyliśmy w akcji “Dzieci Dzieciom”, polegającej na udzieleniu wsparcia rzeczowego polskim dzieciom przebywającym w Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie (1998 rok).
Braliśmy współudział w tworzeniu i realizacji międzynarodowego programu Różnorodność w Europie projekt edukacji międzykulturowej, którego owocem było m. innymi spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej oraz pobyt 10 osobowej grupy młodzieży polskiej w Niemczech.

W nowych zadaniach podejmowanych przez stowarzyszenie chcemy skupić uwagę na większą niż dotąd aktywizację środowiskową i rozszerzenie roli wolontariatu, sięgając do zasobów ludzkich i potencjału lokalnego środowiska.