XIII Jarmark Bożonarodzeniowy

Dodano 17 grudnia 2018

jarmark005W niedzielę 16.12 odbył się w Szkole Podstawowej w Skokach XIII Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany przez uczniów, rodziców i nauczycieli SP w Skokach.
Już po raz kolejny na zaproszenie pomysłodawczyni Jarmarku – Pani Wiesławy Surdyk – Fertsch – mieliśmy okazję wesprzeć naszymi wolontariuszami przeprowadzenie tego niezwykłego wydarzenia.
Wolontariusze Towarzystwa ALIA pomagali przy organizacji i przeprowadzeniu Jarmarku oraz realizowali naszą autorską akcję “Drugie życie pluszaka” (pisaliśmy już wcześniej w naszych aktualnościach o tej akcji).
W tym roku zebrano rekordową sumę 12 447, 28 złotych !
Dochód z Jarmarku zostanie przeznaczony na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin potrzebujących z terenu Gminy Skoki.