Idzie Zielone

Dodano 16 grudnia 2018

zielone

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

zielone-18_03W sobotę 15.12.2018 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020) ruszyliśmy z Projektem “Idzie Zielone” dla Młodzieży mieszkającej na terenie LGD Dolina Wełny.

Warsztaty odbywają się w świetlicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wAntoniewie oraz w Szkole Podstawowej w Jabłkowie.
Celem warsztatów jest przekazanie młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej oraz programowania i robotyki. Treści naukowe są poznawane przez uczestników w sposób eksperymentalny – to znacznie ułatwia przyswajanie ważnych, niejednokrotnie niełatwych tematów przez młodzież. Nie jest tajemnicą, że fizyka, matematyka czy też ogólniej przedmioty ścisłe nie należą do ulubionych szkolnych zajęć. W realizowanym przez nas projekcie chcemy odczarować te tematy, ukazując zupełnie inne oblicze nielubianych przez młodzież treści.

Najpierw w sposób praktyczny przy użyciu zestawów edukacyjnych Engino – (klocki + elementy interaktywne + laptopy) młodzież własnoręcznie, często zupełnie nieświadomie, ilustruje pasjonującymi konstrukcjami prawa fizyczne. Dopiero po przetestowaniu zbudowanych modeli przechodzimy do teorii, która w połączeniu z przedniejszym doświadczeniem staje się jasna i zrozumiała.
O słuszności przyjętej koncepcji upewnia nas bardzo pozytywny feedback od uczestników po pierwszych przeprowadzonych warsztatach. Również zaangażowanie uczestników w niekrótkich, bo ponad 3-godzinnych zajęciach świadczy o atrakcyjności prezentowanych treści. Poprzez warsztaty chcemy wpajać młodzieży również postawy proekologiczne, rozwijać zdolności językowe – w ramach każdego tematu uczymy związanego z nim słownictwa w języku angielskim oraz rozwijać świadomość o Unii Europejskiej i prowadzonych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach warsztatów zorganizowanych zostanie 8 spotkań w Antoniewie oraz 8 w Jabłkowie dla Młodzieży mieszkającej na terenie LGD Dolina Wełny.