Dystrybucja żywności z ALIĄ Podprogram 2018 w Skokach

Dodano 28 grudnia 2018

logo_pomocy dystrybucja-18_02         Już po raz kolejny 05.12.2018 r. ruszyliśmy z wydawaniem żywności osobom potrzebującym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Realizujemy “Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 – Podprogram 2018″ przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Miasta i Gminy w Skokach.

Produkty żywnościowe zostały dostarczone, pod koniec listopada, do pomieszczeń udostępnionych przez Pana Franciszka Deminiaka -ul. Okrężna 25, gdzie mieści się magazyn w gminie Skoki i po odpowiednim rozplanowaniu produktów oraz spełnieniu wszystkich formalności już 5 grudnia mogliśmy wystartować z wydawaniem żywności. W czasie pierwszego wydawania swoją pomocą wsparł nas Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz Pani Sekretarz Gminy Blanka Gaździak. To ważne, również dla nas jako Towarzystwa, że możemy w realizacji tego niełatwego projektu liczyć na wsparcie Włodarzy Gminy.


Przez cały grudzień nasi wolontariusze prowadzili wydawanie żywności zgodnie z przyjętym harmonogramem, tak aby odbywało się ono sprawnie i komfortowo dla osób, które przychodziły odebrać paczki żywnościowe. Dla małej organizacji, jaką jest Towarzystwo ALIA przedsięwzięcie jakim jest Pomoc Żywnościowa jest niezwykle skomplikowane logistycznie, pomimo to czujemy potrzebę i sens realizowania akcji wsparcia osób potrzebujących w ten właśnie sposób.